Digitale transformatie ontwerpen

Meer mensenwerk! Dat is wat digitale dienstverlening voor Slachtofferhulp Nederland betekent. Wij hielpen hen bij het ontwerpen van nieuwe diensten.

Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Sinds 1984 helpt ze slachtoffers met emotionele steun, in het strafproces en bij het vergoed krijgen van schade.

Tijden veranderen en ook SHN kon een grote stap maken in het innoveren van haar dienstverlening. Met name door middel van online diensten zouden meer mensen geholpen kunnen worden. Mensen die voorheen minder makkelijk te bereiken waren.

SHN 2.0
Slachtofferhulp Nederland
Utrecht
• 2016 – 2019

Zicht op de cliënt

Bij de start van het programma SHN 2.0 werd snel duidelijk hoe belangrijk het is om jouw cliënten te kennen. Aan ons de opdracht om de verschillende slachtoffer types in kaart te brengen en hun (herstel-) proces inzichtelijk te maken. Zo spraken we met meer dan 100 mensen over hun ervaringen.

In co-creatie met het programmateam en collega’s uit het land vertaalden we alle inzichten naar personas en customer journey maps (klantreizen). Deze vormden de basis voor alle nieuwe diensten, de website en campagnes.

Expeditie 2.0

Naast het onderzoek zijn we ook op andere manieren betrokken gebleven bij het programma. Zo maakten we de Expeditie: een bordspel voor medewerkers waarmee we processen inzichtelijk maakten zo verbeterpunten te kunnen duiden.

Ook bij de implementatie van de nieuwe website en diensten hebben een rol gespeeld. Een proces dat je niet zomaar met een handleiding en een training voor elkaar gaat krijgen. Zeker niet bij een organisatie als SHN waar 1100 vrijwilligers het echte werk doen; mensen helpen.

De gekozen strategie was om het te hebben over de adoptie van de nieuwe diensten. Termen als implementeren en uitrollen, daar hebben we ons niet mee bezig gehouden. ‘Meer mensenwerk’, dat was ons motto.

Methodieken
Prototyping
Dagboekstudie
Interviews
Co-creatie
Workshops
Méér mensenwerk

In de paar jaar dat we betrokken waren bij SHN, hebben we veel gedaan. De centrale vraag is altijd geweest: ‘Helpen we hier meer mensen mee?’

Hoe zou jij die vraag voor jullie organisatie beantwoorden?

Design in
the service
of people