Helpers helpen

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers. Wat als we de mensen om het slachtoffer heen zouden ondersteunen? Wat hebben zij nodig om te helpen?

In Nederland zijn jaarlijks heel veel mensen slachtoffer van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. In 2021 hielp Slachtofferhulp Nederland (SHN) 133.000 slachtoffers. Lang niet allemaal. Wat als we ons ook zouden richten op de omgeving van een slachtoffer? Wie zijn deze potentiële helpers en wat hebben zij nodig?

Slachtofferhulp NL
Slachtofferhulp Nederland
Utrecht
2020

De hele context in kaart

Slachtoffers staan niet alleen. Familie en vrienden spelen een belangrijke rol in het omgaan met een incident. Net als wijkagenten, huisartsen en bijvoorbeeld vertrouwenspersonen. Maar wat hebben zij nodig om een slachtoffer goed te kunnen helpen?

Om daarachter te komen zijn we op onderzoek uitgegaan en hebben we heel veel mensen gesproken. Van professionals als politieagenten en decanen tot aan studenten en bezoekers van buurthuizen.

We leerden dat mensen behoefte hebben aan ondersteuning bij het herkennen van en omgaan met slachtofferschap. Maar ook dat ze drempels ervaren bij het geven van hulp.

Slachtoffers op hun beurt vinden het juist moeilijk om hulp te vragen en aan te nemen.

Het signaleren van slachtofferschap en vervolgens weten wat je moet doen, daar ligt de sleutel tot succes. Daarom is er geïnvesteerd in een (online-) platform voor professionals. Hierop staan tips en stappenplannen, advies over doorverwijzen en trainingen.

Voorbij de horizon ligt er nog een enorme kans om een rol in het onderwijs te spelen. Want hoe mooi zou het zijn als iedereen in Nederland vaardig zou worden in het herkennen van slachtofferschap om vervolgens echt te kunnen helpen.

Methodieken
Veldonderzoek
Interviews
Prototyping
Co-creatie
Workshops
Business Model Canvas
Experimenteren met prototypes

Met een uitdaging zo lastig grijpbaar als deze, is het belangrijk om exploratief van start te gaan. Er is tenslotte niet één doelgroep. Door te experimenteren met prototype oplossingen wordt het snel duidelijk wie je met nieuwe diensten kan ondersteunen.

En met een beetje geluk, zoals hier, ontdek je waar jouw organisatie een nieuwe rol van betekenis kan spelen.

Design in
the service
of people