Van visie naar aanpak

Als woningcorporatie samen met zorg- en welzijnsorganisaties ouderen in Rotterdam een thuisgevoel bieden. Een eervolle ambitie maar hoe ga je hier vanaf morgen concreet mee aan de slag?

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) is een woningcorporatie met een groot hart voor hospitality. SOR beheert zo’n 80 wooncomplexen en wil de komende jaren nog eens 2000 extra woningen realiseren. In al deze woningen moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zich thuis voelen. Dat pleit voor een slimme aanpak bij het doorvoeren van veranderingen!
De SOR Methode
• SOR
• Rotterdam
• 2022

Een methode om mee te werken

In een wijk staan vaak meerdere woongebouwen van SOR. De woongebouwen die dicht bij elkaar in de buurt staan vormen samen een ‘cluster’. De vraag aan ons: Hoe kunnen we terugkerende uitdagingen in een keer, voor een heel cluster oplossen? (En dus niet steeds het wiel opnieuw uitvinden.) Challenge accepted. In 3 maanden tijd ontwierpen we een methode waarmee je visie maakt én uitdagingen voor een heel cluster aan kunt pakken.

Testen, itereren, testen

Hoe we tot de methode kwamen? In de basis vertaalden we het ontwerpproces (frame>learn>create>transform) naar een op maat gemaakte versie voor SOR. We puzzelden met alle ingrediënten die in een cluster zitten. Ook maakten we een werkvorm om inzichten op te halen bij bewoners. Hoe ervaren zij de faciliteiten in de omgeving, hun mobiliteit, de mogelijkheden aan zorg?

Met een prototype gingen we de bühne op. Testen, itereren, testen enzovoort. De inzichten van bewoners en medewerkers hielpen om de strategie te bepalen. Wat vinden mensen belangrijk en hoe kunnen we daar in de methode op inspelen?

Methodieken
• Veldonderzoek
• Klantonderzoek
• Co-creatie
• Prototyping
• Project canvas
Jullie eigen methode

Een methode met heldere stappen helpt om ambities met de ervaringen van mensen in balans te brengen. Wil je meer weten hoe we dat met de SOR hebben waargemaakt hebben? We vertellen je er graag meer over.

Fotocredits: Alle studio-foto's zijn gemaakt door Ming Chao.
Design in
the service
of people