Tussen de regels door

Crossovers voor bibliotheken

De Case

De uitdaging waarvoor 31Volts gevraagd is, is enerzijds om op zoek te gaan naar crossovers voor bibliotheken. Anderzijds hoe je door middel van een design gedreven benadering crossovers weet te vinden en ontwerpen. Ons onderzoeksgebied was The Base op Schiphol Centrum; een bedrijfsverzamelgebouw waar meerdere grote organisaties zijn gevestigd. Een gebouw met ruim 2000 medewerkers. In het Atrium van The Base is een aantal jaar geleden een bibliotheek gebouwd: ‘The Library’. Deze bevat een collectie boeken, tijdschriften en kranten rondom een grote leestafel. Een enkeling eet er tijdens de lunchpauze zijn/haar brood.

De kracht van het initiatief om in The Base een bibliotheek te vestigen ligt in het toevoegen van waarde voor de huurders. De vraag was echter of de waarde van de bibliotheek wel voldoende tot zijn recht kwam. Daar leek het in eerste instantie niet op.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Uitdaging
Waardevolle crossovers ontdekken voor de bibliotheek.

Resultaat
Ontwerpscenario’s die een beeld schetsen van de kansrijke crossovers voor de bibliotheek.

Wil je meer weten?
Download de Case Study!

Wanneer is een crossover waardevol, en wat moet deze opleveren?

Het ontwerpproces

De fasen die we in een project doorlopen zijn grofweg altijd hetzelfde: Frame, Learn, Create en Transform. Dus ook het project in The Base Library begon met het framen van het vraagstuk. De opdracht: ‘Waardevolle crossovers vinden voor de bibliotheek’, namen we onder de loep. Met het team gaven we antwoord op vragen als: Waarom zijn we opzoek naar crossovers? Wat is het echte probleem achter de vraag? En waar hebben we het eigenlijk over bij zo’n kruisbestuiving? Maar ook: Wanneer is een crossover waardevol? En wat moet deze precies opleveren? Wat is het échte probleem achter de vraag?

Co-creatie
Naast het onderzoek dat we zelf deden, zette we onze stakeholders ook aan de slag. Zij leerden om op een mensgerichte en design gedreven manier onderzoek te doen en de inzichten te vertalen naar kansen.

Van inzichten naar kansen

De inzichten uit de gesprekken waren gemakkelijk te clusteren. We ontdekten vier overkoepelend thema’s:

1. De dynamiek van de dag
De bieb gaat in dit thema veel digitaler werken. Hiermee is ze toegankelijker in het dynamische leven van haar gebruikers.

2. Thuisvoelen in een andere taal
Hier vervult de bibliotheek haar rol als ideale opleider. Toegankelijk, betrouwbaar en kundig.

3. Kijken op plekken waar we normaal niet komen
Hierin staat het belang van aankloppen bij de buren centraal. In The Base bleek het gevestigde kinderdagverblijf bijvoorbeeld veel behoefte te hebben aan een samenwerking met de bieb!

4. Mensen aan het lezen krijgen
Hierin wordt het aanbod van de bibliotheek pro-actief onder de mensen gebracht, in tegenstelling tot het huidige systeem, waar actie volledig van de gebruiker afhangt.

Learning by doing
Design gedreven innovatieprojecten staan bekend om het ‘Learning by Doing’. Wanneer je met je team twijfelt of iets een goed idee is, dan kun je het beste iets uitproberen. Dit betekent dat projecten vragen om een hands-on aanpak, om actie en snelheid, om prototypes en experimenten. Het ‘leren door dingen te doen’ gaat niet ten koste van de strategische agenda van de opdracht, zolang je regelmatig reflecteert op de voortgang van het project.

Deze inzichten boden de bieb ontzettend veel kansen! Ieder inzicht kun je namelijk op tig manieren invulling geven. De beste manier vind je door met mensen in gesprek te blijven gaan en dingen uit te proberen. Als we dit maken, wat gebeurt er dan? En stel dat we het ook zo doen? De verschillende kansen hebben we vormgegeven in scenarioposters. Op de posters staat de rol van de bibliotheek scherp gedefinieerd en geven we een strategisch advies over hoe je met de inzichten om kunt gaan. De scenario’s zijn fictief, maar bieden een goede basis voor experimenten.

Oplevering op maat
Om de organisatie op weg te helpen om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om met verandering om te gaan, hebben wij het ontwerpproces inzichtelijk gemaakt. In de oplevering hebben we de vier fases frame, learn, create en transform beschreven en laten we zien welke keuzes we in het project gemaakt hebben. Daarnaast geven we per fase tips voor het betrekken van stakeholders, het organiseren van workshops, het inrichten van een ontwerpproces.

“Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen goede ideeën en dingen die nodig zijn om als bibliotheek relevant te blijven.”

Businesscase

De impact van een goed idee in de vorm van een service scenario is waardevol en kan invulling geven aan een behoefte. Behoeftes van mensen blijven echter veranderen en daarom is het belangrijk om daar continu in mee te blijven gaan. Hier zijn een ander soort ideeën voor nodig.

Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere organisatie tegenwoordig vaardigheden moet ontwikkelen om om te gaan met die verandering. Het vraagt om een mentaliteit waarin starten bij de belevingswereld van mensen én leren door te doen een vanzelfsprekendheid is. Het vraagt om organisaties waarin continu leren centraal staat.

Service Design

Dingen die achter de schermen misgaan bepalen hoe mensen naar je organisatie kijken. Service design is de methode om de ideale klantervaring vorm te geven. Met praktische tools helpen we je om diensten, processen en bedrijfscultuur te verbeteren of innoveren.

Toegepaste methodieken
Veldonderzoek, Prototyping, Co-creatie, Ontwerpscenario’s

Design Research

Mensen altijd centraal

Ontdek meer projecten:

KLM Studio
Slachtofferhulp NL
Utrechtse Musea
NS

Service Design

Diensten om van te houden

Ontdek meer projecten:

SHN Prototype en Experiment
Mitsubishi Elevator Europe
Provincie Noord-Holland

Strategic Design

Verken onontgonnen terrein

Ontdek meer projecten:

OMO Scholengemeenschap
Schneider Electric
Malmberg

Designing Cultures

Ontwerp je bedrijfscultuur

Ontdek meer projecten:

Ministerie van EZ
KLM Pride is blue
KLM Boek
SHN Implementatie
Rabobank
KNMG

Get in touch

Wil jij ook kansen exploreren voor jouw bibliotheek?
Bel 030 8903220 of mail ons!

Design in
the service
of people

31Volts
Schaverijstraat 11
3534AS Utrecht
030 8903220