Herkennen van gedragspatronen

Stations verbouwen waar reizigers zich toch veilig voelen, hoe doe je dat? In opdracht van ProRail en NS hebben wij die vraag beantwoord.

Nederland telt bijna 400 grote en kleine stations. Dagelijks maken hier maar liefst 1,3 miljoen reizigers gebruik van. Voor ProRail en NS is veiligheid daarom van groot belang.

Maar niet alleen het aantal mensen is hierin bepalend. Mensen rennen om hun trein niet te missen, zijn op zoek naar de uitgang en staan stil om hun vouwfiets in te klappen. Allemaal voorbeelden van gedrag dat de dynamiek op een perron beïnvloedt. Wat kunnen NS en Prorail hiervan leren om de veiligheid voor iedereen vergroten?

Een goede reis
Nederlandse Spoorwegen
Utrecht
2013

Patronen herkennen

Aan ons allereerst de opdracht om eens goed in kaart te brengen wat zich allemaal afspeelt op de perrons. Als je stil staat tussen alle reizigers en ze nauwlettend observeert, herken je al snel patronen. Ouders op zoek naar een helpende hand om de kinderwagen een trein in te tillen. Mensen die stilstaan aan het einde van de roltrap of tegen de stroom in lopen… wie herkent dit niet? Allerlei gedragspatronen waar je verbeteringen voor kunt ontwerpen! Alle patronen brachten wij in kaart.

Observeren om te leren

Na de observaties volgde een grondige analyse. Samen met experts van NS en ProRail, omgevingspsychologen en stadssociologen gaven we betekenis aan de ontdekte gedragspatronen.

De conclusie? Onveilige situaties kun je verbeteren door verkeersstromen beter te begrijpen en het gedrag van reizigers types inzichtelijk te maken. Het denken in types helpt bij het inleven in wat een groep doet en wil. En dat helpt bij het ontwerpen van nieuwe diensten.

Een voorbeeld van zo’n nieuwe dienst is om samen te werken met de Huishoudbeurs. Wat als de types ‘bezoekers-huishoudbeurs’ hun reis op een kleiner en rustiger station starten? Hoe kunnen we dat aantrekkelijk voor hen maken? Met gratis koffie misschien?

Methodieken
Veldonderzoek
Fotostudie
Shadowing
Co-creatie
Storytelling
Service scenario’s

Experts inzetten

Bij een uitdaging in de openbare ruimte is het observeren van mensen een waardevolle methodiek. Je ziet hun normale gedrag. Het betrekken van gedragswetenschappers is aan te bevelen. Zij zijn experts in het duiden van wat je ziet.

Ben jij ook benieuwd welke interventies je kan doen om jouw klanten in betere banen te leiden? Laten we samen ontdekken waar de kansen liggen.

Meer weten over dit project? Bel Marcel 06 24691116 of download de case study.

Get in touch

Go to hizzle a my shizz sed bow wow wow da bomb accumsizzle. Aenean izzle est. Vivamizzle dolizzle, viverra break yo neck, yall, facilisizzle that’s the shizzle, break it down izzle, erizzle.

Design in
the service
of people